roslinydoogrodu_com_pl

Na czym polega praca notariusza? Kiedy należy skorzystać z jego usług?


notariusz Kraków Dębniki

Notariusz jest ważnym funkcjonariuszem prawa. Nierzadko słyszymy o sprawach spadkowych, testamentach. Bardzo często ludzie są niezadowoleni z ich treści lub z czymś się nie zgadzają. Między innymi wtedy potrzebny okazuje się notariusz Kraków Dębniki. Na czym dokładnie polega jego praca? Zapraszamy do lektury.

Usługi notarialne w wyszczególnieniu

Do czynności notarialnych dokonywanych przez notariusza należą w szczególności:

 • sporządzanie aktów notarialnych,
 • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,
 • podejmowanie czynności dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego,
 • podejmowanie czynności związanych z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej,
 • sporządzanie poświadczeń,
 • spisywanie protokołów,
 • sporządzanie protestów weksli i czeków,
 • przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – tzw. depozyt notarialny,
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
 • sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • składanie wniosków o wpis w księdze wieczystej oraz przesyłanie do sądu wieczysto księgowego dokumentów będących podstawą wpisu,
 • sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Jak widać, usługi notarialne Kraków potrzebne są w wielu sytuacjach. Skupmy się teraz  na konkretnych przypadkach.

usługi notarialne Kraków

Intercyza, spadek i nie tylko, czyli kiedy potrzebny jest notariusz Kraków dębniki  

Choć już wyszczególniliśmy, czym zajmuje się notariusz Kraków Dębniki powiedzmy teraz o przykładach. Notariusz jest prawnikiem zajmującym się tworzeniem aktów stosowania prawa, czyli aktów notarialnych. Czy kiedykolwiek korzystałeś z usług notariusza? Najprawdopodobniej tak. Akty notarialne przez niego tworzone gwarantują, że zawarte w nich informacje są zgodne z aktualnie obowiązującym prawem. Co się do nich zalicza? Między innymi umowy sprzedaży nieruchomości, akty własności, dokumenty zakładania spółek , a także te dotyczące spadku. Podpisywałeś intercyzę? Ona też wymaga wizyty u notariusza. Bez notariusza dużo więcej spraw trafiałoby do sądu, a ludzie nie mieliby takiej gwarancji, że podpisywane umowy są prawomocne i że gwarantują pewną miarę bezpieczeństwa. A ile średnio zarabia notariusz? W roku 2022 średnia pensja notariusza wynosiła 4280 złotych netto.